Piac fejlődése


Piac fejlődése, számok diagramok

piac_fejlodese.png
Klikk a képre a nagyobb változathoz. [51 KB]

A 2003. január 1-i piacnyitástól kezdve folyamatosan növekedett a szabadpiac mérete egészen 2007. januárig. A szabadpiac indulásakor a 6,5 GWh/év fogyasztás feletti fogyasztók voltak jogosultak a piaci vételezésre. A piacra lépés intenzitása és a versenypiaci fogyasztás növekedési üteme a piacnyitás első félévében volt a legmagasabb, 2003 nyarán a versenypiaci fogyasztás részaránya elérte a 15%-ot és a második félévben ezen a szinten állandósult. A 2004 januári visszalépési hullámot követően a versenypiac bővülése a korábbinál lassabb ütemben folytatódott, 2004 második felére elérte a 20-25%-ot. 2004. júliusától már minden nem lakossági fogyasztó jogosulttá vált a szolgáltatója megválasztására. Ez lehetővé tette, hogy ne csak az igazán nagy fogyasztók, hanem a kisebbek is próbálkozzanak a közüzemi áraktól jobb kondíciókat elérni. A szabadpiac mérete 2006-ban érte el a csúcspontját 35-40 %-os értékkel. Az évek elején általában kissé visszaesett a piac mérete. Ennek egyik oka az évelejét megelőző árbizonytalanság, illetve a közüzembe történő visszalépés lehetősége, ami egészen 2007. december 31-ig fennállt. Ez tette lehetővé, hogy a szabadpiaci árak növekedésével ismét egyre több nagy fogyasztó választotta a közüzemi szolgáltatást, ahol az árak nem emelkedtek olyan drasztikus mértékben. Ez különösen jól látszik a 2007-es évben, amikor jelentős hazai szabadpiaci árnövekedés következett be és a piac méret a 2004-es szintre esett vissza.

2008. január 1-től a piac 100%-osan nyitottá vált. Az EU direktívák előírásai szerint 2007. július 1-től kellet volna megvalósítani a teljes piacnyitást, de Magyarország nem volt erre felkészülve. Ma minden villamosenergia fogyasztó jogosult megválasztani szolgáltatóját. 2008-ban az egy csatlakozási hellyel rendelkező 3x50 A csatlakozási teljesítmény alatti fogyasztók voltak jogosultak az egyetemes szolgáltatásra . 2009 január 1-től az eredeti tervekkel ellentétben nem csökkent, hanem nőtt az egyetemes szolgáltatás igénybevételére vonatkozó feljogosítási határ. Ez jelenleg 3x63 A. Továbbá csatlakozási teljesítménytől függetlenül jogosultak az egyetemes szolgáltatást igénybe venni az önkormányzatok és a közfeladatot ellátó intézmények is.