Jogszabályok


  1. A gazdasági és közlekedési miniszter 2009. január 1-től érvényes 119/2007. (XII. 29.) GKM rendelete a villamos energia rendszerhasználati díjakról. [letöltés]­

  2. 44/2008. (XII. 31.) KHEM rendelet  a villamosenergia-piaci egyetemes szolgáltatás árképzéséről, valamint az egyetemes szolgáltatás keretében nyújtandó termékcsomagokról. [letöltés]­­

  3. A villamosenergia törvény (2007. évi LXXXVI. Tv) és a végrehajtási rendelet (187/2008. (VII.24.) Kormány rendelet) 2008. júliusi frissítése. [letöltés]

  4. A közcélú villamos hálózatra csatlakozás pénzügyi és műszaki feltételeiről szóló rendelet. [letöltés]

  5. A hálózatra csatlakozási rendelet 2009. január 1-től történő módosítása. [letöltés]