Szabadpiac


Energia tőzsdék

Európában jelenleg 10 feletti a tőzsde vagy tőzsde jellegű szervezetek száma, amelyek villamosenergia piaci platform szerepet töltenek be...

Piaci kockázatok

A jelenlegi közüzemi villamosenergia ellátás minimális kockázatot jelent a fogyasztók részére. A szolgáltatási láncban a nagyerőművek, un. hosszútávú szerződésekkel rendelkeznek a közüzemi nagykereskedővel....

Szereplők

Magyarországi kereskedelmi engedéllyel rendelkező cégek

Szerződések

  • Hálózati Csatlakozási Szerződés
  • Hálózathasználati Szerződés
  • Ellátás alapú szerződés
  • Menetrend alapú szerződés
  • Mérlegkör-szerződés
  • Mérlegkör-tagsági szerződés

Végfelhasználói árelemek

A szabadpiacon a fogyasztó szempontjából releváns végfelhasználó ár alapvetően két tényezőből tevődik össze, a villamos energia árából és a rendszerhasználatért (az energia csatlakozási pontra történő szállításáért) fizetett díjból...

Piac fejlődése

A 2003. január 1-i piacnyitástól kezdve folyamatosan növekedett a szabadpiac mérete egészen 2007. januárig. A szabadpiac indulásakor a 6,5 GWh/év fogyasztás feletti fogyasztók voltak jogosultak a piaci vételezésre. A piacra lépés intenzitása és a versenypiaci fogyasztás növekedési üteme a piacnyitás első félévében volt a legmagasabb, 2003 nyarán a versenypiaci fogyasztás részaránya elérte a 15%-ot és a második félévben ezen a szinten állandósult...