Szereplők


Feljogosított fogyasztók

A 181/2002. (VIII. 23.) Kormány rendelet alapján adott fogyasztási helyen feljogosított fogyasztó lehet minden nem lakossági fogyasztó. A feljogosított fogyasztók jelenleg választhatnak, hogy a közüzemből vagy a szabadpiacról szerzik be villamosenergia igényüket. 2008 január 1-től változott a feljogosítási státusz, mivel minden fogyasztó szabadon választhatja meg a kereskedőjét. 2009. január 1-től a szóhasználatban a feljogosítotti státusz azon felhasználókat illeti meg az Egyetemes szolgáltatásra jogosultak. Ezek a lakossági fogyasztók, a 3x63 A alatti összevont csatlakozási teljesítmény alatti kisüzleti fogyasztók és teljesítmény határtól függetlenül az önkormányzatok és a közfeladatot ellátó intézményi fogyasztók

Kereskedelmi engedélyesek

Teljes körű joggal bíró kereskedelmi engedélyesek

Olyan kereskedő cégek, akik hazai és határokon is átnyúló villamos energia kereskedelmemmel rendelkeznek, illetve jogosultak a felhasználók ellátására. A jelenleg ilyen engedéllyel rendelkező cégek száma meghaladja a 60-at, de kisebb részük folytat aktív kiskereskedelmi tevékenységet.

Korlátozott joggal bíró kereskedelmi engedélyesek

Olyan, többnyire külföldi székhelyű kereskedelmi cégek, akik nem jogosultak közvetlenül felhasználók ellátására. Ezek a cégek a nagykereskedelmi piacon tevékenykednek. Közel 20 ilyen kereskedelmi cég van bejegyezve Magyarországon. A kereskedelmi engedélyesek teljes körű listája a Magyar Energia Hivatal honlapján érhető el.

Termelők

szabadpiaci_szereplok_termelok.png
Klikk a képre a nagyobb változathoz. [469 KB]

Rendszerirányító és Átviteli engedélyes

Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító (MAVIR) Magyarországon a villamosenergia rendszer irányítását, felügyeletét és az Átviteli hálózat (220 kV, 400 kV) üzemeltetését a MAVIR látja el.

A rendszerirányító feladatai:

 • gondoskodik a magyar villamosenergia-rendszer megbízható, hatékony és biztonságos irányításáról, a szükséges tartalékokról az erőművekben és a hálózaton,
  felügyeli és gyarapítja a hálózati vagyont, elvégzi a megfelelő, üzembiztos ellátáshoz szükséges felújításokat, karbantartásokat és fejlesztéseket,
  biztosítja a villamosenergia-piac zavartalan működését, további bővítését, az egyenlő hozzáférést a rendszerhasználók számára,
  biztosítja a magyar villamosenergia rendszerben a termelés és a fogyasztás mindenkori egyensúlyát,
  összegzi a villamosenergia-ellátás szereplőitől kapott adatokat,
  aukciók szervezésével biztosítja piaci szereplők részére a határkeresztező kapacitásokhoz történő hozzáférést,
  összehangolja a magyar villamosenergia-rendszer működését a szomszédos hálózatokkal, rendszerirányítókkal,
  koordinálja a nemzetközi szakmai együttműködéseket, képviseli Magyarországot a nemzetközi villamosenergia társulásokban,
  elkészíti a hálózatfejlesztési stratégiát és javaslatot tesz az erőműpark fejlesztésére.
   

Elosztói Engedélyesek

Az elosztói engedélyesek vagy más néven hálózat üzemeltetők feladata a villamosenergia fogyasztókhoz történő eljuttatása. Az elosztói engedélyesek területi szolgáltatási monopóliummal és kötelezettséggel rendelkeznek.

Az elosztói engedélyes főbb feladatai:

 • a kereskedők által vásárolt és a termelők által a hálózatba betáplált villamosenergia eljuttatása a fogyasztói csatlakozási pontokra.
 • 120 kV-os nagyfeszültségű, 35kV-os, 20 kV-os 10 kV-os középfeszültségű, és a 0,4 kV-os kisfeszültségű hálózatok üzemeltetése
 • a hálózatok fejlesztése, karbantartása
 • a csatlakozási pontokon felszerelt mérések üzemeltetése, leolvasása

Ma Magyarországon 6 db elosztói engedélyes látja el feladatát.

szabadpiaci_elosztok.png
Klikk a képre a nagyobb változathoz. [448 KB]