Energia tőzsdék


Európában jelenleg 10 feletti a tőzsde vagy tőzsde jellegű szervezetek száma, am­elyek villamosenergia piaci platform szerepet töltenek be. A közép-európai és a magyarországi piaci árakat elsősorban a német European Energy Exchange (EEX) áraihoz szokták hasonlítani. A német energia tőzsdén jegyzett árak árjelzésül szolgálnak a többi kontinensen belüli ország tőzsdéi számára. Az egyes energia tőzsdék árait vizsgálva megállapítható, hogy azok jelentősen eltérnek egymástól. Ennek oka a villamos energia különleges (nem tárolható, nagy távolságra korlátozottan és veszteséggel szállítható, különleges távvezetéki szállítást igénylő) tulajdonságaiban rejtőznek. Az egyes országokat, különösen a múltbéli politikai hovatartozásuk eredményeként különböző kapacitású távvezetékek kötnek össze, amelyeken történhet az energia Ki és BE szállítása. Az új távvezetékek létesítése költséges és a környezetvédelmi szabályozások folytán hosszú éveket vesz igénybe. Így úgynevezett szűk keresztmetszetek alakulnak ki az egyes határokon. Noha az EU alapelve között a termékek szabad áramlása szerepel, a villamos energia tekintetében ez csak korlátozottan igaz. Vannak Európában olyan területek, ahol villamos energia bőségről és kínálati piacról, és vannak, ahol keresleti piacról beszélhetünk. Sajnos Magyarország az utóbbi kategóriába tartozik, így fordulhat elő, hogy a hazai szabadpiaci villamosenergia árak jóval magasabbak, mint a német tőzsdei árak.

Magyar Energia Tőzsde (HUPX)

A Magyar Villamosenergia-ipari Rendszerirányító (MAVIR) készül a hazai tőzsde létrehozására. A MAVIR által kiadott tájékoztatások szerint a magyar tőzsde leghamarabb 2008. nyarán kezdheti meg működését.

A MAVIR által kiadott erre vonatkozó sajtó anyag az alábbi:

Forrás: www.mavir.hu


Magyar Szervezett Villamosenergia Piac (HUPX) ÖSSZEFOGLALÓ

Sajtótájékoztató 2007. október 5.

Előzmények

A MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt. 2007. május 9-én saját leányvállalatként megalapította a HUPX Magyar Szervezett Villamosenergia Piac Zrt.-t, mely projekttársaságként kezdte meg a hazai szervezett villamosenergia-piac létrehozását, annak érdekében, hogy a tervezett energiatőzsde a körülményeknek megfelelően, és lehetőleg a villamosenergia-piaci modellváltást megelőzően el tudjon indulni, amennyiben a tulajdonos ilyen jellegű döntést hoz.

MAVIR Zrt. szándéka szerint a HUPX legfőbb feladata hogy minden előkészítő munkát elvégezzen az azonnali piac létrehozásához, az alábbiak szerint:

  • Az engedélyeztetési dokumentáció előkészítése és benyújtása
  • A belső szabályozások elkészítése
  • A külső résztvevőkkel történő szükséges szerződések megkötése
  • A technológiai kívánalmak és a fizikai infrastruktúra összehangolása
A fenti feladatok hatékony és minél gyorsabb előmozdítása érdekében MAVIR Zrt. a KPMG Tanácsadó Kft.-t, bízta meg, hogy mint tanácsadó működjön közre a megvalósítás érdekében.

Kapcsolatfelvétel a piaci szereplőkkel

Első lépésként HUPX Zrt. felvette a kapcsolatot a stratégiai partnerségre legígéretesebbnek tartott külföldi villamosenergia-tőzsdékkel (NordPool, EEX, EXAA, OPCOM), továbbá személyes találkozásokra is sor került ezen intézmények képviselőivel.

A piaci szereplők felé történő nyitásként HUPX Zrt. érintkezésbe lépett a magyar villamosenergia-piac résztvevőivel, majd a Magyar Villamosenergia Kereskedők Szövetségével, mely találkozók alkalmával ismertette a tervezett szervezett piac céljait, feladatait, működésének keretrendszerét és logikáját, felépítését, a tőzsde tervezett kereskedési és tagsági díjait és várt üzleti eredményét, továbbá a megvalósítás javasolt időkeretét. Ezen találkozókon a résztvevők érdekeltségüket fejezték ki a kezdeményezéssel kapcsolatban, és arra ösztönözték a HUPX Zrt.-t, hogy a szervezett piac tulajdonosi struktúrájának tervezete minél előbb kerüljön kidolgozásra, figyelembe véve a tulajdonosok rövid és hosszú távú üzleti érdekeit, különös tekintettel a döntési jogosultságokra és a szavazati arányokra.

Az előzetes menetrenddel és a MAVIR Zrt. a szervezett villamosenergia-piac létrehozásával kapcsolatos terveivel összhangban HUPX Zrt. pályázati felhívással fordult a stratégiai szempontból kiválasztott külföldi villamosenergia-tőzsdékhez és szoftverfejlesztő vállalatokhoz a HUPX jövőbeli kereskedelmi rendszerével kapcsolatban. Ezen pályázati felhívás pontosan meghatározta, hogy milyen technikai és informatikai támogatási kívánalmai vannak a HUPX Zrt-nek és mely területeken vár támogatást a meghívott pályázóktól.

A beérkezett ajánlatok alapos vizsgálata után nyilvánvalóvá vált, hogy az ajánlatok többsége komplex megvalósítási és kivitelezési opciókat tartalmaz, melyek értékelése több hónapot vesz igénybe. Ezen időintervallum alatt további egyeztetések szükségesek a pályázatot benyújtott érdekcsoportokkal az ajánlatokban foglalt feltételek pontosítása érdekében.

A Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt.-vel (KELER Zrt.) folytatott pénzügyi klíring és elszámolási rendszer nyújtására vonatkozó előzetes egyeztetések arra az eredményre vezettek, hogy a KELER Zrt. 6- 9 hónapos kivitelezési periódust jelölt meg, mint általa tarthatónak vélt célt a klíring és elszámolási rendszer kiépítését és működtetésének beindítását illetően.

Folyamatban van továbbá a HUPX belső szabályozási gerincét adó Működési és Kereskedési Szabályzatok kidolgozása, melynek véglegesítéséhez a kereskedési rendszer szolgáltatójának kiválasztása szükséges, mivel a Kereskedési Szabályzat jelentős mértékben a kereskedési rendszer specifikus működésének függvénye.

Az engedélyeztetéssel kapcsolatos fejlemények

A MAVIR ZRt. felvette a kapcsolatot a Magyar Energia Hivatal (MEH) képviselőivel a jelenleg hatályos jogi szabályozással kapcsolatban felmerült kérdések és hatáskörök pontosítása érdekében. Az egyeztetés eredményeképpen nyilvánvalóvá vált, hogy a HUPX Zrt-nek már nem csak a MEH általi jóváhagyást és működési engedélyt kell megszereznie, hanem az új VET (2007. évi LXXXVI törvény) előírásainak megfelelően a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének (PSZÁF) alapítási és működési engedélyére és a Tőkepiaci törvény (2001. évi CXX) előírásainak való megfelelésre is szüksége lesz.

Mivel a szervezett piac részletes, jövőbeni szabályozása még nem ismert, a MEH és a PSZÁF közötti feladat- és hatáskörök precíz elhatárolása szintén nem rendezett.

Várható lépések

Ezen megfontolásokat figyelembe véve jelen helyzetben a szervezett piacra vonatkozó működési engedély 6–9 hónap múlva esedékes beadása valószínűsíthető, melynek kívánalmai a jogi keretrendszer fent ismertetett hiányosságainak köszönhetően jelen helyzetben nem tisztázottak. A jogszabályi környezet pontos feltérképezéséhez és a jogszabály-változással kapcsolatos engedélyeztetési változások megismerése érdekében folyamatos egyeztetések zajlanak a hatóságokkal.