Működés


Ma Magyarországon kettős piac működik. A fogyasztók vásárolhatnak villamosenergiát a közüzemi piacon, és az arra jogosultak a szabadpiacon. A közüzemi piac a 2007. nyarán kihirdetett új villamosenergia törvény (2007. évi LXXXVI. törvény) alapján 2008. január 1-jével megszűnik, helyét bizonyos változásokkal az egyetemes szolgáltatás veszi át. Működésének lényegét ezért tömören foglaljuk össze.

 1. Szolgáltatási lánc: A közüzemi piacon a közüzemi fogyasztók ellátása történik. Minden fogyasztónak joga van a közüzemben vételezni. A fogyasztókat a közüzemi szolgáltatók látják el villamosenergiával, ellátási kötelezettségük alapján. Ma Magyarországon 6 közüzemi szolgáltató létezik a Magyar Energia Hivatal által kiadott engedélyük alapján, több mint 5 millió fogyasztót látnak el. A közüzemi szolgáltatók részére a közüzemi nagykereskedő értékesíti az energiát, akit szintén ellátási kötelezettség terhel. A közüzemi nagykereskedőnek az un. hosszútávú szerződések alapján értékesítenek a nagyerőművek. A villamosenergia szállítása nem a közüzemi szolgáltatók feladata, azt a hálózat üzemeltetők (hálózati engedélyesek) végzik, mely szolgáltatásért ún. rendszerhasználati díjakban részesednek.

  kozuzem_mukodes.png
  Klikk a képre a nagyobb változathoz. [390 KB]

 2. Közüzemi árak: A közüzemi árak hatósági árak, amelyeket a Magyar Energia Hivatal (MEH) javaslata alapján a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium rendel el. Az árakat négy évente felülvizsgálják a MEH irányításával, a négy éves ciklus évei során pedig alapesetben csak egy ún. hatékonysági tényezővel korrigált inflációval módosítják, általában év elején. (Az utóbbi években ez mindig átcsúszott február 1-jére.). Az árak az egész ország területén egységesek, függetlenül attól, hogy több közüzemi szolgáltató létezik. A közüzemi árak főbb kategóriái:

  • Háztartási árszabás (hatályos árak: 12/2007. (I. 26.) GKM rendelet)
  • Teljesítménydíjas árszabás (hatályos árak: 13/2007. (I. 26.) GKM rendelet)
  • Alapdíjas árszabás (hatályos árak: 13/2007. (I. 26.) GKM rendelet)
  • Közvilágítási árszabás (hatályos árak: 13/2007. (I. 26.) GKM rendelet)
  (A hatályos közüzemi árakat honlapunk „Árampiac/Piaci árak/Közüzem menüpontja alatt találja, az aktuális rendeletek pedig a Szakmai anyagok/Jogszabályok menüpontban)
  A közüzemi árak éves díjakból és forgalmi díjakból tevődnek össze. (Háztartási fogyasztók részére csak forgalmi díjak léteznek.) A közüzemi árak nincsenek megbontva energia díjra és ún. rendszerhasználati díjakra, a fogyasztók számláikon csak közüzemi tarifákat látnak, amelyek persze tartalmazzák mindkét díjat. A közüzemi szolgáltatók beszedik a közüzemi díjakat, amelyekből a hálózat üzemeltetőknek tovább fizetik az őket illető rendszerhasználati díjakat.

 3. Közüzemi szerződések: A közüzemi szerződések két nagy csoportra bonthatóak:

  • általános közüzemi szerződés
  • egyedi közüzemi szerződés
  A szerződések kötelező tartalmi elemeit a közüzemi szolgáltatók üzletszabályzata tartalmazza, így különösen
  • közüzemi szolgáltató és fogyasztó szükséges adatai
  • a fogyasztási hely (helyek) és csatlakozási pont(ok)
  • csatlakozás módja, vételezés jogcíme
  • a szolgáltatott villamos energia műszaki jellemzői
  • választott díjszabás
  • számlázás alapjául szolgáló fogyasztásmérő berendezés és tartozékai
  • leolvasási, számlázási feltételek
  • nyújtott szolgáltatás és annak minőségi színvonala
  • szolgáltatási szint elmaradása miatt fizetendő kötbér
  • szerződés időtartama
  • szerződésszegés esetei
  • fogyasztói panasz benyújtásának és ügyintézésének lehetőségei
  A közüzemi szerződések – eltérően a szabadpiacon alkalmazott szerződésektől – egy szerződésben rögzítik a hálózatcsatlakozás, a hálózathasználat és az energia vételezés feltételeit.

 4. Közüzemi szolgáltatás minősége: A közüzemi szolgáltatók szigorú, a hatályos jogszabályokban és a Magyar Energia Hivatal által elrendelt határozatokban leírt követelmények alapján szolgáltathatják a villamosenergiát fogyasztóik részére. A szolgáltatás színvonalát a MEH folyamatosan ellenőrzi, minőségi elmaradás esetén pénzbüntetést, ezt követően az engedély visszavonását is kezdeményezheti. A minőség elmaradást a fogyasztók is észlelik, a panaszok bejelentésének módját honlapunk „Árampiac/Gyakorlati tanácsok/Panaszkezelés” menüpontja alatt találja.

 5. A közüzemből a szabadpiacra lépés: Részletes leírását honlapunk „Árampiac/Gyakorlati tanácsok/Piacralépés” menüpontja alatt találja.

 6. Visszalépés a szabadpiacról a közüzembe: Részletes leírását honlapunk „Árampiac/Gyakorlati tanácsok/Visszalépés” menüpontja alatt találja.