Visszalépés a piacról


visszalepes_a_piacrol.png

  1. Elégedetlenség a kereskedővel, vagy jobb árak a közüzemben: Amennyiben Ön bármely ok miatt nincs megelégedve a jelenlegi szabadpiaci kereskedőjével, 2007. december 31-ig visszaléphet a közüzemi szolgáltatásba. Az új 2007. október 15-én életbe lépő villamos energia törvény a visszalépést már csak az arra jogosultak részére fogja engedélyezni. Ők a lakossági és az összevontan 3x50 A (kb. 34 kW) csatlakozási teljesítmény alatti fogyasztók. A most közüzembe visszalépő fogyasztóknak, ha nem jogosultak a jövőbeni egyetemes szolgáltatásra, 2008. január 1-től szabadpiacra kell lépniük. A visszalépés előtt el kell dönteni, hogy probléma valójában a kereskedővel vagy a hálózatot üzemeltetővel van. Ha az utóbbi, akkor a visszalépés nem célszerű, mivel ugyanaz a hálózati engedélyes fogja ellátni a jövőben is.

  2. Igénybejelentés a közüzemi szolgáltató felé: A közüzembe történő visszalépést írásban kell jelezni a területileg illetékes közüzemi szolgáltató részére. A bejelentésben meg kell adni a csatlakozási pont azonosítóját, amit a kilépéskor megkötött hálózati csatlakozási szerződés tartalmaz, illetve a szándékozott vételezési tarifát. A közüzemi szolgáltató köteles elfogadni a közüzembe történő csatlakozási szándékot és maximum 60 napos határidővel meg kell kezdeni a közüzemi szolgáltatást. Az igénybejelentésre a közüzemi szolgáltató szerződéstervezetet küld a fogyasztó részére.

  3. A szabadpiaci szerződés felmondása: A szabadpiaci szerződések eltérően a közüzemi szerződésektől határozott időre szólnak és lejárati idő előtti felmondásuk általában szankcióhoz kötött. A szerződés felmondást írásban kell megtenni a kereskedő felé a szerződésben foglaltak szerint

  4. Elszámolás a kereskedővel: A szerződésfelmondást követően a kereskedő megkéri az adott hálózati engedélyest egy záró mérőóra állás kiadására. Ez történhet leolvasással, fogyasztói bediktálással vagy múltbeli adatok alapján történt becsléssel. A záró mérőállás értékében a fogyasztónak a közüzemi szolgáltatónak és a kereskedőnek egyet kell értenie. A záró mérőóra állás alapján a kereskedő kiállítja a végszámlát.

  5. A közüzemi szerződés megkötés: A közüzemi szolgáltatót szerződéskötési kötelezettség terheli. Az általa kiküldött és aláírt szerződés fogyasztó részéről történő aláírásával, majd visszaküldésével a szerződés megkötésre kerül.

  6. Közüzemi vételezés: A megkötött szerződés alapján az abban szereplő időponttól a csatlakozási pont azonosító átkerül a közüzemi mérlegkörbe és a vételezés onnan folyik tovább a közüzemi szerződésnek megfelelően.