Piacra lépés


piacra_lepes.png

  1. Megfelelő piaci ajánlat, vagy piacra lépési kényszer: A piac liberalizáció biztosítja a lehetőséget, hogy a fogyasztók ne csak a területileg illetékes közüzemi szolgáltatótól, hanem kereskedőktől, termelőktől, külföldről is beszerezhessék villamosenergia igényüket. Ha a kereskedőktől a jelenlegi átlagáruknál kedvezőbb árat kapnak, érdemes elgondolkodni a piacra lépésen. Amikor erről dönt, mindig legalább éves átlagárárakat hasonlítson össze. Az átlagár képzésekor ügyeljen arra, hogy a hálózathasználati díjaktól különválasztva határozza meg a villamosenergia átlagárárát. A hálózathasználati díjak továbbra is a szabályozó hatóság által meghatározottak és feszültségszinttől függően mindenkire azonosak. A piac a villamos energia árára vonatkozik. Piacra lépési kényszert az új 2007. október 15-én életbe lépett törvény 2008. január 1-től jelent . Ez alapján minden - a lakossági fogyasztói körön kívül eső - fogyasztó, akinek csatlakozási pontjain összesítve 3x50 A (kb. 34 kW) feletti rendelkezésre álló teljesítménye van, köteles a szabadpiacra lépni.

  2. Hálózathasználati szerződések megkötése: A piacralépési döntés meghozatala után fel kell keresni a területileg illetékes hálózatüzemeltető céget (az elosztói engedélyest) a hálózati csatlakozási szerződés és a hálózathasználati szerződések megkötése végett. Ezen szerződések nélkül nem lehet a szabadpiacon vételezni. Ezek a szerződések rögzítik a rendelkezésre álló teljesítményeket, méréseket, elszámolásokat. E szerződés alapján kerül át az adott csatlakozási pont a kereskedő mérlegkörébe. A hálózati szerződések megkötésében a fogyasztó kérésére az új kereskedő segítséget nyújt.

  3. Villamosenergia vásárlásra vonatkozó szerződések megkötése: A jelenlegi határozatlan időre szóló közüzemi szerződésekkel szemben az új villamosenergia kereskedelmi szerződések általában határozott idejűek. (1-3 év). A szerződésben foglalt árak a kereskedő és a fogyasztó tárgyalásának eredményei. A szerződésnek tartalmaznia kell, hogy a kereskedő a teljes szerződéses időszakra a megalkudott áron biztosítja az energiát esetleg alkalmazhat-e ármódosításokat. Fontos, hogy a jelenlegi közüzemi szerződésektől eltérően a kereskedőknek lehetősége van különböző felárakat alkalmazni, mint pl. kiegyenlítő energia felár, mennyiségi eltérés felár, Ft/€ átváltási ráta felár stb. A szerződéskötéskor figyelemmel kell lenne ezen lehetőségekre és átlagárra gyakorolt hatásukra. A szerződéses ár tartalmazhatja csak a villamosenergia árát vagy egy összetetten a hálózathasználati díjakat is. Az, hogy a kereskedő eljár a fogyasztó nevében a hálózat üzemeltetőük felé, és a szolgáltatásukat un. bizományosként értékesíti a fogyasztó felé, szintén ebben e szerződésben jelenik meg.

  4. Mérlegköri szerződés megkötése: A Kereskedelmi Szabályzat szerint minden csatlakozási pontnak tartoznia kell egy mérlegkörhöz. Általában a kereskedők létrehoztak maguknak mérlegkört, amelyeknek Ők a mérlegkör felelősei. A mérlegköri szerződésben a bejelentett és valóságban elfogyasztott villamosenergia mennyiség közötti eltérést kezelik. A rendszerben az elszámolás negyedórás adatokon alapul és a kereskedőnek negyedórás előrejelzést kell adnia a rendszerirányító felé a várhatófogyasztásról. Az eltéréseket a rendszerirányító un. kiegyenlítő energia biztosításával kompenzálja, amelynek külön költségei vannak. A szerződés kitér, hogy a fogyasztóra milyen módon kerül áthárításra a kiegyenlítő energia. Vagy a kereskedő azt magára vállalja. A legnagyobb fogyasztók maguk is negyedórás bontású, napi, esetleg heti előrejelzést adnak a saját várható fogyasztásukról, a szerződés az adatközlés módját, az elszámolásokat, esetleges szankciókat tartalmazza.

  5. A közüzemi szerződés felmondása: A szabadpiaci szerződések birtokában vagy annak közeli elfogadásakor célszerű a közüzemi szerződést felmondani. Ezt írásban lehet bejelenteni a jelenlegi szolgáltatást végző áramszolgáltatónak. A szerződés felmondást az ügyfélszolgálati irodákban személyesen vagy a telefonon bejelentett és a szolgáltató által kipostázott, fogyasztó részéről aláírt szerződésfelmondó visszaküldésével lehet. A szerződés-felmondási idő az érvényes szabályok szerint maximum 30 nap. A közüzemi szolgáltató elfogadhatja a szerződésfelmondást ettől rövidebb időszakra is. Szerződés felmondást a hónap utolsó napjára lehet megtenni.

  6. Elszámolás a közüzemi szolgáltatóval: A szerződésfelmondást követően a közüzemi szolgáltató megkéri az adott hálózati engedélyest egy záró mérőóra állás kiadására. Ez történhet leolvasással, fogyasztói bediktálással vagy múltbeli adatok alapján történt becsléssel. A záró mérőállás értékében a fogyasztónak a közüzemi szolgáltatónak és a kereskedőnek egyet kell értenie. A záró mérőóra állás alapján a közüzemi szolgáltató kiállítja a végszámlát.

  7. Szabadpiaci vételezés: A szabadpiaci vételezés fizikailag semmiben nem tér el a közüzemi vételezéstől. Az eltérés az árak, számlázási formák tekintetében lehet. A villamos energiát ugyanaz a hálózat üzemeltető társaság juttatja el Önhöz, mint aki a megelőző időszakban. A szolgáltatatott villamos energia jellemzői, nem változnak, áramszünet, vagy hálózatai hiba esetén ugyan ahhoz a hálózat üzemeltetőhöz kell fordulni, mint a piacra lépés előtt. A szerződésektől függően ezután egyben vagy külön a kereskedőtől és hálózat üzemeltetőtől fogja kapni a számlát a villamos energiára és a hálózathasználatra vonatkozóan.