Védendő fogyasztó


A 2007. nyarán kihirdetett új villamosenergia törvény (2007. évi LXXXVI. törvény) alapján egy új fogalom került bevezetésre: a védendő fogyasztók. A lakossági fogyasztók azon körére vonatkozik, akik (jogszabályban meghatározott szociális helyzetük, vagy valamely egyéb tulajdonságuk alapján) a villamosenergia-ellátásban megkülönböztetett feltételek szerint vehetnek részt.

Az alábbiakban külön részletezzük a védendő fogyasztókon belül a szociálisan rászoruló fogyasztókra és a fogyatékkal élőkre vonatkozó szabályokat.